Zbadanie prędkości przepływu cieczy nie musi być skomplikowane – do tego celu stosuje się obecnie specjalistyczne urządzenia jak przepływomierz elektromagnetyczny.

Przepływ cieczy w odpowiedniej prędkości ma duże znaczenie dla wielu procesów, w tym między innymi w zakładach produkcyjnych czy w gospodarce komunalnej. Tam, gdzie konieczne jest dokonanie dokładnego pomiaru, wykorzystuje się przepływomierz elektromagnetyczny – urządzenie, które pozwala na błyskawiczne uzyskanie wiarygodnych informacji o prędkości przepływu cieczy.

Czym jest przepływomierz elektromagnetyczny?

Przepływomierz elektromagnetyczny – http://www.enko-pomiar.pl/przeplywomierze-elektromagnetyczne,13 to przyrząd pomiarowy, który służy do zmierzenia prędkości przepływu danego medium przez powierzchnię prostopadłą do kierunku pola magnetycznego. Przyrząd ten wykorzystuje zjawisko indukcji elektromagnetycznej Faradaya. Według prawa indukcji elektromagnetycznej Faradaya w przewodniku, który porusza się w polu magnetycznym, dochodzi do indukcji siły elektromotorycznej, która warunkowana jest przez natężenie pola magnetycznego oraz przez prędkość ruchu przewodnika. W przypadku przepływomierza elektromagnetycznego przewodnikiem jest ciecz. Pole magnetyczne, które powstaje z użyciem prądu stałego ze zmienną biegunowością, powoduje ustawienie stałego punktu zerowego. W efekcie pomiary z użyciem przepływomierzy elektromagnetycznych są tak dokładne – pozostają niezależne od medium.

Główne zalety prowadzenia pomiarów z użyciem przepływomierza elektromagnetycznego:

  • możliwość prowadzenia pomiarów niezależnie od typu cieczy, w tym także jej gęstości, temperatury, lepkości czy ciśnienia

  • możliwość pomiarów produktów posiadających wysoką koncentrację ciał stałych

  • brak spadków ciśnienia

  • brak części ruchomych

  • wysoka powtarzalność pomiarów

  • długoterminowa stabilność

  • wysoka niezawodność działania

Te wszystkie zalety powodują, że przepływomierz elektromagnetyczny to obecnie jeden z najczęściej wybieranych przyrządów pomiarowych do prowadzenia pomiarów prędkości różnych mediów.